Descripció

Analitza morfològicament les següents paraules. Hauràs de seleccionar la classe, gènere, número, etc.

Jugar