Descripció

Aquests mussols han quedat atrapats dins de bombolles d'aire. Si mous el ratolí on estan els mussols els podràs alliberar.

Jugar