Descripció

Per desxifrar el missatge secret hauràs d'observar el codi i substituir cada nombre per la lletra que li correspon.

Jugar