Descripció

El pollet s'ha perdut i no sap com anar fins la mare gallina. Guia al pollet fins a ella guiant al pollet amb el cuc.

Jugar