Descripció

Observa els següents animals i encaixa'ls al lloc que els correspon dins del dibuix de la granja: ànec, porc, pollets i cavall.

Jugar