Descripció

Escriu les lletres que apareixen a la pantalla. Quantes lletres creus que seràs capaç d'escriure en 30 segons?

Jugar