Descripció

Relaciona cadascuna de les cinc frases amb la paraula que correspon: Gedeó, Samuel, Filisteus, Samsó i Dalila.

Jugar