Descripció

Completa les activitats sobre les principals parts de l'ordinador de sobretaula: pantalla, teclado, CPU, ratolí, etc.

Jugar