Descripció

Completa la piràmide de paraules completant cada filera amb la paraula que respon a la seva definició.

Jugar