Descripció

Coneix tots els tipus de dents que podem trobar a la nostra boca: els incisius, els canins, els premolars i els molars.

Jugar