Descripció

Seleccioneu un objecte fent clic sobre ell, porta'l sobre el regle per poder mesurar-lo i finalment anota la seva longitud.

Jugar