Descripció

Escriu el nom de les notes musicals que estan representades en el pentagrama i comprova si ho has fet bé.

Jugar