Descripció

Pinta la cara d'aquest simpàtic pallasso del color que t'indiquen. Per fer-ho, hauràs de llegir i escoltar les indicacions.

Jugar