Descripció

Pinta els elements d'aquesta classe del color que t'indiquen. Per fer-ho, hauràs de llegir i escoltar les indicacions.

Jugar