Descripció

Relaciona cadascuna de les cinc frases amb el patriarca que correspon: Canaan, Josèp, Abraham, Isaac i Jacob.

Jugar