Descripció

Juga al trenca maons. Mou la plataforma d'esquerra a dreta perquè la boleta sempre boti a sobre de la plataforma.

Jugar