Descripció

Continua les sèries de menor a major o de major a menor. Observa els personatges i decideix com col·locar les gorres.

Jugar