Descripció

Repassa el vocabulari dels principals objectes que pots trobar a una classe. Escolta al professor i assenyala l'objecte.

Jugar