Col·loca correctament les peces de Tangram per construir les figures que apareixen. Tens dos nivells de dificultat.

3.3