Geometria

ca

Geoclic

Geoclic t'ofereix una varietat de 40 activitats de geometria: angles, polígons, volum i àrea de cossos, etc.

2.5

Cossos geomètrics

En aquestes activitats podràs conèixer els prismes, piràmides, poliedres regulars, cares, arestes i vèrtexs, etc.

4.0

Rectes i angles

En aquestes activitats podràs conèixer la recta, semirecta i segment, tipus d'angles i la seva mesura, etc.

4.5