Organitza correctament aquestes frases per obtenir una frase amb sentit. Per fer-ho, clica i arrossega cada paraula al seu lloc.