Lectura

ca

Sopas de letras

, ,

Organitza correctament aquestes frases per obtenir una frase amb sentit. Per fer-ho, clica i arrossega cada paraula al seu lloc.

3.2

Lectura comprensiva

,

Aquí trobaràs 16 paquets d'activitats de lectura comprensiva sobre diversos temes.

3.0