Repassa la numeració romana amb exercicis sobre les regles d'escriptura i les regles combinades.

4.2