Llegeix i escolta la llegenda de Sant Jordi. Quan acabis, pots realitzar les activitats. Inclou il·lustracions.