School

ca

Paint it

,

Pinta els elements d'aquesta classe del color que t'indiquen. Per fer-ho, hauràs de llegir i escoltar les indicacions.

5.0

Eduland

,

Benvingut a Eduland. A través d'aquest joc podràs repassar el vocabulari relacionat amb l'escola, el parc i la casa.

5.0

Smiling school

Repassa el vocabulari dels principals objectes que pots trobar a una classe. Escolta al professor i assenyala l'objecte.

5.0