Varis

ca

Simpàtiques 4

Repassa i aprèn els principals continguts de Matemàtiques de 4t de Primària amb Matemàtiques Simpàtiques 4.

4.0

Simpàtiques 3

Repassa i aprèn els principals continguts de Matemàtiques de 3r de Primària amb Matemàtiques Simpàtiques 3.

4.5

Unitats, desenes

A través d'aquesta aplicació podràs treballar els conceptes d'unitat, desena i centena col·locant les xifres on correspon.

3.5

Busca i localitza

Cerca i localitza tots els dibuixos de la taula, indicant la referència de la coordenada X i la coordenada Y.

4.0

Unitats, desenes

Aquest joc és per a 2 jugadors. Tireu els daus i avanceu segons la puntuació obtinguda i sumant l'anterior.

4.0

AnimMat

,

En aquesta activitat trobaràs diversos nombres de dues i tres xifres que hauràs d'ordenar de menor a major.

3.0