Ortografia

ca

Dictats

Trabaja los aspectos ortográficos con estos dictados. Podrás seleccionar el nivel de dificultad.

Paraules amb G i J

Completa las siguientes palabras con la letra G o J. Al finalitzar l'exercici, obtindràs la teva puntuació.

2.6

Ús de la B, V i W

,

Completa aquestes paraules amb la lletra B, V o W. Al finalitzar l'exercici, obtindràs la teva puntuació.

2.0

Exercicis d'ortografia

Activitats per repassar l'ortografia: mp/mb, r/rr, g/j, majúscules, signes de puntuació, etc.

2.5