Aquesta setmana entrem al mes de novembre i amb ell arriba un nou llistat de cursos MOOC per a professors. A continuació et proposo 23 cursos MOOC per a professors que comencen aquest mes de novembre.

Pots matricular-te a ells seguint les instruccions que trobaràs a les seves pàgines web.

Si encara no saps què és això dels MOOC, et recomano que llegeixis 6 preguntes clau sobre els MOOC on trobaràs informació sobre aquest tipus de formació online del qual se'n parla tant.

1. Cap a una pràctica constructivista a l'aula

 • Informació: Amb aquest curs aconseguiràs dissenyar les teves classes des d'una visió constructivista tenint en compte diversitat d'experiències d'aprenentatge i integrant la tecnologia de manera adequada
 • Continguts: Taxonomia de Bloom. Pensament crític. Mediació. TIC a l'aula. Aprenentatge cooperatiu
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 10 setmanes
 • Idioma: Castellà

 

2. Aprendre

 • Informació: En aquest curs MOOC aconseguiràs set metes fonamentals per a aprendre més i millor en el camp en el que et moguis
 • Continguts: Recursos per a aprendre. Processos metacognitius. Estils d'aprenentatge. Velocitat i comprensió lectora
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 4 setmanes
 • Idioma: Castellà

 

3. Els Drets d'Autor per a Educados i Bibliotecaris

 • Informació: L'objectiu d'aquest curs és conèixer la llei de copyright i drets d'autor en l'àmbit educatiu
 • Continguts: Copyright. Drets d'autor. Recursos oberts. Domini públic
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 5 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

4. Orientació dels Professors: Promovent canvis perdurables

 • Informació: En aquest curs aprendràs estratègies pràctiques per a orientar als professors amb la finalitat de promoure canvis perdurables dins de la institució
 • Continguts: Coaching. Acompanyament. Sentit de pertinença. Lideratge educatiu
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 5 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

5. Sobrevivint al primer any com a professor

 • Informació: La finalitat d'aquest curs és conèixer 3 idees clau i tècniques útils per a professors nous
 • Continguts: Lideratge educatiu. Estils d'aprenentatge. Relació amb els alumnes i famílies
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 4 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

6. Organitza't: Com ser un professor equilibrat

 • Informació: Aquest MOOC està destinat a professors que volen conèixer eines per a organitzar-se millor en el seu dia a dia
 • Continguts: Gestió del temps. Organització personal. Eines per organitzar-se millor
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

7. El primer any ensenyant (a primària)

 • Informació: Aquest curs proporciona estratègies, recursos i suport per al creixement professional dels nous mestres que s'incorporen a Primària
 • Continguts: Comunicació amb alumnes i famílies. Construcció de relacions positives. Entorn d'aprenentatge. Rutines i procediments
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

8. El primer any ensenyant (a Secundària)

 • Informació: Aquest curs proporciona estratègies, recursos i suport per al creixement professional dels nous mestres que s'incorporen a Secundària
 • Continguts: Comunicació amb alumnes i famílies. Construcció de relacions positives. Entorn d'aprenentatge. Rutines i procediments
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

 

9. Learning Mindsets & Skills

 • Informació: Aquest curs t'ajudarà a explorar conceptes relacionats amb l'aprenentatge i les habilitats relacionades amb l'àmbit educatiu
 • Continguts: Estils d'aprenentatge. Rol del professor. Eines
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 3 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

10. Com ensenyem

 • Informació: Amb aquest MOOC coneixeràs l'opinió dels estudiants sobre com ensenyem els professors
 • Continguts: Aprenentatge significatiu. Motivació. Portfolis. Tasques
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 3 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

11. Com recolzar als nens amb dificultats per llegir i escriure

 • Informació: Aquest curs t'oferirà eines per a treballar amb alumnes que tenen dificultats amb la lectura i escriptura
 • Continguts: Dislèxia. Habilitat lectora. Dificultats. Recursos
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 1 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

12. Blended Learning Essentials: Getting Started

 • Informació: Aquest curs t'ajudarà a entendre els beneficis de blended learning i com fer un ús més eficient de la tecnologia per recolzar als estudiants
 • Continguts: Blended learning. TIC. Enfocament pedagògic
 • Web: Future Learn
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 5 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

13. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 1: Introducció

 • Informació: Aquest MOOC és el primer dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Tècniques d'avaluació i preparació d'un portfoli
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 4 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

14. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 2: Ser un Professor

 • Informació: Aquest MOOC és el segon dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Qui sóc i com aprenc. Experiència pròpia d'aprenentatge
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

15. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 3: Els estudiants i l'aprenentatge

 • Informació: Aquest MOOC és el tercer dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Principals teories d'aprenentatge. Com aprenen els alumnes. Estratègies eficaces per promoure l'aprenentatge. Aprenentatge significatiu. Motivació
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

16. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 4: El Currículum

 • Informació: Aquest MOOC és el quart dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Pràctica professional. Valors, relacions i compromís
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

17. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 5: Planificació de l'ensenyament i de l'aprenentatge

 • Informació: Aquest MOOC és el cinquè dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Formulació d'objectius d'aprenentatge. Planificació de lliçons utilitzant estratègies i recursos adequats . Organització i administració d'un entorn d'aprenentatge segur. Comunicació eficaç amb els alumnes i implicació en el seu procés d'aprenentatge
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

18. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 6: Introducció a l'avaluació dels estudiants

 • Informació: Aquest MOOC és el sisè dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Tipus d'avaluació en el procés d'ensenyament - aprenentatge. Retroalimentació. Procediments d'avaluació. Informes sobre el rendiment dels estudiants
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

19. Projecte de Fonaments d'ensenyar per a aprendre 7: Ser un Professional

 • Informació: Aquest MOOC és el setè dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Ètica, codi de conducta i normes per a professors. Responsabilitats jurídiques i administratives. Desenvolupament d'una filosofia personal de l'ensenyament. Planificar el teu desenvolupament professional com a docent
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

20. Fonaments d'Ensenyar per a Aprendre 8: el desenvolupament de les relacions

 • Informació: Aquest MOOC és l'últim dels 8 cursos que composen el programa "Fonaments per a l'ensenyament de l'aprenentatge"
 • Continguts: Relació amb els alumnes. Establiment de relacions apropiades entre els companys. Relació família - escola
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

21. Aprenent a aprendre

 • Informació: L'objectiu d'aquest curs és conèixer tècniques d'aprenentatge i de memòria per a dominar temes complexos
 • Continguts: Memòria. Tècniques d'aprenentatge. Concentració
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 2 de novembre
 • Durada: 4 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

 

22. Avaluació del desenvolupament a l'aula virtual

 • Informació: Aquest curs explora els mites i els reptes de l'avaluació del rendiment en l'aprenentatge online
 • Continguts: Avaluació efectiva. Retroalimentació. Funcions del llibre de qualificacions online. Anàlisi de dades
 • Web: Coursera
 • Data d'inici: 9 de novembre
 • Durada: 5 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

 

23. Enhancing Teacher Education Through OER

 • Informació: Aquest curs ofereix una introducció sobre Recursos Educatius Oberts, és a dir, materials d'aprenentatge de lliure disposició que es poden adaptar per ser utilitzats en contextos particular. El curs aborda com es poden utilitzar els REO per ajudar a transformar el procés d'aprenentatge
 • Continguts: Mètodes d'ensenyament centrat en l'alumne. Com utilitzar els REO per planificar i posar en pràctica activitats que fomentin l'aprenentatge i el canvi pedagògic
 • Web: edX
 • Data d'inici: 23 de novembre
 • Durada: 6 setmanes
 • Idioma: Anglès amb subtítols en anglès

T'animes a inscriure't a algun d'ells?