Descripció

Selecciona els números necessaris per a resoldre les sumes. A sota trobaràs una imatge sorpresa amagada.

Jugar