Descripció

Per cada pregunta que responguis correctament sumaras els punts indicats al panell. De 1 a 4 jugadors.

Jugar