Descripció

Llegeix la descripció del dibuix amb els elements que hauria de tenir. Hauràs d'intentar que el dibuix respongui a la descripció.

Jugar