Llegeix i escolta el conte de Carnaval. Quan acabis, pots realitzar les activitats. Inclou il·lustracions.