A través d'aquestes activitats aprendràs a calcular operacions combinades treballant la jerarquia i l'ús del parèntesi.

3.0