En aquest paquet d'activitats aprendras a treballar amb les potències i les arrels a través d'una sèrie de jocs.

3.5