Sèries

ca

Sèrie de gorres

Continua les sèries de menor a major o de major a menor. Observa els personatges i decideix com col·locar les gorres.

Dibuixos amagats

,

Segueix la sèrie numèrica per descobrir els dibuixos amagats. Seràs capaç d'endevinar el dibuis abans que aparegui?

4.3