Segueix la sèrie numèrica per descobrir els dibuixos amagats. Seràs capaç d'endevinar el dibuis abans que aparegui?

4.3