Matemàtiques

ca

Números de colores

, , , , , ,

Elige un dibujo y coloréalo siguiendo la numeración indicada. Cada número está asociado a un color.

5.0

Contar del 1 al 9

Actividades para trabajar la numeración del 1 al 9 a través de diversos ejercicios distribuidos en tres niveles de dificultad.

Comptar

En este juego aprenderás a reconocer los números del 0 al 10 a través de diversas actividades.

Ordena

En este juego deberás ordenar las imágenes según su tamaño. Puedes elegir entre tres niveles de dificultad.

Figuras y colores

,

En este juego podrás identificar los colores y figuras básicas: círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo.

Sèries

,

Actividades de seriación. Puedes elegir construir series de dos elementos, tres elementos o cuatro elementos.

Sudoku

,

Actividades de lógica y razonamiento siguiendo las normas del juego sudoku. Hay dos niveles de dificultad.

Tangram

,

Conjunto de actividades tipo "tangram" para trabajar la orientación espacial.

5.0

Qué número falta

, , , ,

Actividad para trabajar la operación inversa a la suma. Trabaja el cálculo mental y el razonamiento.

1.0

Geoclic

Geoclic t'ofereix una varietat de 40 activitats de geometria: angles, polígons, volum i àrea de cossos, etc.

2.8

Cossos geomètrics

En aquestes activitats podràs conèixer els prismes, piràmides, poliedres regulars, cares, arestes i vèrtexs, etc.

2.0

Mesures de longitud

En aquest joc trobaràs diferents activitats amb les unitats de longitud més usuals: km, m, cm i mm.

4.0

Space Race

, ,

Competeix en aquesta divertida carrera espacial. Pots jugar contra l'ordinador, els teus amics o usuaris a l'atzar.

3.5

Penguin Jump

, ,

Competeix en aquesta divertida cursa de pingüins. Pots jugar contra l'ordinador, els teus amics o usuaris a l'atzar.

3.3

Grand Prix

, ,

Competeix en aquesta divertida cursa de Formula1. Pots jugar contra l'ordinador, els teus amics o usuaris a l'atzar.

5.0

Island Chase

Competeix en aquesta divertida cursa de motos d'aigua. Juga contra l'ordinador, els teus amics o usuaris a l'atzar.

2.0

Minus mission

Utilitza el làser per disparar els resultats correctes de les restes. Fes-ho abans que t'atrapi la lava verda.

4.0

Jet Ski

Competeix en aquesta divertida cursa de motos d'aigua. Juga contra l'ordinador, els teus amics o usuaris a l'atzar.

5.0

Taules de multiplicar

Amb aquest joc podràs practicar totes les taules de multiplicar a través d'activitats de relacionar, escriure, etc.

2.4

Multiplicar per 1 xifra

En aquest joc trobaràs molts exercicis de multiplicacions per una xifra. Pots decidir quina xifra desitges practicar.

2.9

La multiplicació

Coneix i repassa el concepte de multiplicació, la multiplicació per 0, 1 i 10, dobles i triples, expressions matemàtiques, etc.

5.0

Simetries

Juga amb la simetria. Tria un dels tres nivells i completa simètricament les figures que apareixen.

3.7

Rectes i angles

En aquestes activitats podràs conèixer la recta, semirecta i segment, tipus d'angles i la seva mesura, etc.

4.0

Cossos geomètrics

Aquest joc t'ofereix dos paquets d'activitats sobre geometria: la circumferència i cossos geomètrics.

3.0

Superdòmino

Completa les activitats de càlcul amb Superdòmino: completar sèries, ordenar fitxes, relacionar, completar, etc.

4.0

Numeració romana

Repassa la numeració romana amb exercicis sobre les regles d'escriptura i les regles combinades.

4.2

Sistema mètric

Tria les unitats de longitud que vols treballar, el nivell de dificultat i la durada de l'activitat. Ara, a practicar!

2.5

Drag Race

,

Competeix en aquesta divertida carrera de Formula 1. Pots jugar contra l'ordinador, els teus amics o usuaris a l'atzar.

3.6

Potències i arrels

En aquest paquet d'activitats aprendras a treballar amb les potències i les arrels a través d'una sèrie de jocs.

3.5