Descripció

En aquesta activitat trobaràs diversos nombres de dues i tres xifres que hauràs d'ordenar de menor a major.

Jugar