Descripció

Crea un personatge jugant amb les parts del cos: nas, ulls, boca, braços, cames, etc. Quan acabis: posa'l a ballar!

Jugar