Descripció

Cerca i localitza tots els dibuixos de la taula, indicant la referència de la coordenada X i la coordenada Y.

Jugar