Descripció

Observa els dibuixos i escriu les lletres que falten per obtenir el nom de l'animal i de l'objecte. Com a pista tens la primera lletra.

Jugar