Descripció

Comprova quant trigues en llegir les lectures i posteriorment contesta les preguntes de comprensió lectora.

Jugar