Descripció

Observa les figures i escriu les fraccions que representen la part acolorida. Finalment, comprova el resultat.

Jugar