Descripció

Coneix i repassa el concepte de multiplicació, la multiplicació per 0, 1 i 10, dobles i triples, expressions matemàtiques, etc.

Jugar