Descripció

Completa aquests mots encreuats de sumes i restes. Per fer-ho, completa els requadres amb els números correctes.

Jugar