Descripció

Juga amb la simetria. Tria un dels tres nivells i completa simètricament les figures que apareixen.

Jugar