Descripció

Col·loca en el requadre les paraules en l'ordre correcte per formar una frase sobre la història d'Abraham.

Jugar