Botlògic

2023-03-24T14:29:42+01:00

Selecciona les fletxes correctes per portar el robatori fins a casa.

Codemonkey

24-03-2023T14:30:38+01:00

Completa els comandaments per aconseguir que el mico arribi fins a la banana.

Margarides

22-02-2023T19:07:05+01:00

Enllaça una margarida amb una altra i quan completis un hort quadrat creixerà una fruita.

auto-retrat

2023-02-19T08:22:18+01:00

Reflexiona sobre tu mateix i descobreix com les persones podem canviar la nostra manera de ser i el nostre comportament.

Vés a dalt