Descripció

Relaciona cadascuna de les dotze frases amb l'apòstol corresponent: Mateu, Pere, Joan, Judes, Tomàs, etc.

Jugar