Descripció

Llegeix la descripció del personatge i completa la cara aplicant les seves instruccions. Veuràs quines cares més divertides surten!

Jugar