Descripció

Relaciona cadascuna de les cinc frases amb el rei que correspon: Salomó, Goliat, Samuel, Saül i David.

Jugar